We use cookies to improve your shopping experience. If you'd like to continue exploring our site, please accept our Cookie Policy. Read more

XMAS 2019 –
DELTAGERBETINGELSER

1. ADVENTSKALENDER

1.1
Ansvarlig for denne konkurrence er Esprit Retail B.V. & Co. KG („ESPRIT“) med hjemsted i Ratingen, Tyskland.

1.2
Deltagelse sker på internettet på de pågældende landedomæner (se 2.2) og er gratis for deltagerne undtagen deltagernes internetgebyrer.

1.3
Adventskalenderen kører fra 01.12.2019 kl. 10:00 til 24.12.2019 kl. 23:59 centraleuropæiske tid „CET“ („konkurrenceperiode“).

1.4
I 14 dage, der fastlægges inden 01.12.2019 og derefter ikke kan ændres, gemmer der sig bag den pågældende adventskalenderdør en i punkt 4 nærmere beskrevet vinderchance (”vinderdage”).

2. DELTAGELSE

2.1
Ved at deltage accepterer deltageren disse deltagerbetingelser. For at kunne orientere deltagerne i tilfælde af gevinst kræves inden deltagelsen en engangsregistrering med angivelse af en e-mailadresse.

2.2
Berettiget til deltagelse er alle personer, der på tidspunktet for deltagelsen er mindst 18 år og har bopæl i et af følgende lande: Tyskland (deltagelse på siden www.esprit.de), Belgien (deltagelse på siden www.esprit.be), Frankrig (deltagelse på siden www.esprit.fr), Østrig (deltagelse på siden www.esprit.at), Schweiz (deltagelse på siden www.espritshop.ch), Holland (deltagelse på siden www.esprit.nl), Sverige (deltagelse på siden www.esprit.se), Finland (deltagelse på siden www.esprit.fi), Danmark (deltagelse på siden www.esprit.dk), Polen (deltagelse på siden www.espritshop.pl), Italien (www.espritshop.it), Spanien (deltagelse på siden www.esprit.es), Storbritannien (deltagelse på siden www.esprit.co.uk), Tjekkiet (deltagelse på siden www.esprit.cz) og som på tidspunktet for deltagelsen abonnerer på nyhedsbrevet.

2.3
På vinderdagene deltager alle i udlodningen, som i deltagelsesperioden ”åbner” adventskalenderdøren på websiden.

2.4
Deltagelsen er ikke afhængig af et køb eller brug af en ydelse.

3. UDELUKKELSE FRA ADVENTSKALENDERPRÆMIER

3.1
Medarbejdere hos ESPRIT og med ESPRIT forbundne virksomheder samt deres pårørende er udelukket fra deltagelsen.

3.2
Udelukket er personer, der (i) giver falske oplysninger om deres personlige data, (ii) indtaster ulovligt indhold eller (iii) manipulerer eller på anden vis misbruger de til konkurrencen oprettede elektroniske anordninger.

3.3
Udelukket er desuden deltagere, der ikke har bopæl i et af de under punkt 2.2 nævnte lande.

4. GENNEMFØRELSE OG AFVIKLING

4.1
For hver dag kan hver deltager kun deltage én gang den pågældende dag. Det er dog muligt at deltage flere gange i løbet af hele konkurrenceperioden.

4.2
Blandt alle nyhedsbrevabonnenter fra de under punkt 2.2 nævnte lande, der på en gevinstdag har åbnet adventskalenderdøren, udloddes de pågældende dagspræmier den følgende dag efter tilfældighedsprincippet.

4.3
Som dagspræmier udloddes der 14 dage følgende præmier, hvorved en deltager kun kan vinde én præmie pr. præmiedag:

*I alt 25 Esprit-gavekort (5 dage – 5 stk. pr. dag) til en værdi af hver 200 €
*I alt 5 Esprit Cosy-gavesæt (tæppe, kerte, sokker), (1 dag – 5 stk. pr. dag) til en værdi af hver 70 €
*I alt 5 Esprit Women Kashmir-gavesæt (kashmirsjal, hue og handsker), (1 dag – 5 stk. pr. dag) til en værdi af hver 170 €
*I alt 5 Esprit Men Kashmir-gavesæt (sjal og hue), (1 dag – 5 stk. pr. dag) til en værdi af hver 130 €
*I alt 5 Esprit-gavesæt i ægte læder (tasker og pung), (1 dag – 5 stk. pr. dag) til en værdi af hver 170 €
*I alt 20 Rituals-gaveæsker (4 dage – 5 stk. pr. dag) til en værdi af hver 40 €
*1 MyBoo-cykel (1 dag – 1 stk.) til en værdi af 1.500 €

4.4
Vinderne af dagspræmierne kontaktes pr. mail inden for 2 hverdage efter den pågældende præmiedag og anmodes om at meddele os deres adresse, så vi kan sende præmien. Deltagere, der ikke har vundet, får ikke besked.

4.5
Kun de i punkt 4.3 nærmere beskrevne præmier udloddes. Udbetaling i kontanter eller videregivelse til tredjepart, også delvis, er ikke mulig.

4.6
Kravet på præmien kan ikke aftrædes.

4.7
Det er vinderen, der er ansvarlig for en eventuel beskatning af præmien.

5. AFSLUTNING AF ADVENTSKALENDEREN I UTIDE

5.1
ESPRIT er berettiget til at annullere adventskalenderen på ethvert tidspunkt i dens løbetid uden forudgående annoncering og uden angivelse af en grund. Det samme gælder navnlig, hvis det er påkrævet af organisatoriske eller tekniske årsager (f.eks. vira i computersystemet, manipulation eller fejl i hard- og/eller software) eller af juridiske årsager i et eller flere lande.

6. ERSTATNINGSANSVAR

6.1
Når ESPRIT har overdraget en præmie eller gjort den tilgængelig i henhold til aftalen, er alle ESPRITs forpligtelser opfyldt.

6.2
ESPRIT er kun – navnlig i forbindelse med Esprit-produkter, der gives som præmie – ansvarlig for skader, som ESPRIT eller en af dens medhjælpere forsætlig eller groft uagtsom eller ved overtrædelse af væsentlige forpligtelser har forårsaget. Denne begrænsning gælder ikke for skader, der er sket som følge af krænkelse af liv, legeme og/eller helbred eller for krav i henhold til loven om produktansvar.

6.3
Foranstående ansvarsbegrænsning gælder navnlig også for skader, der forårsages af fejl, forsinkelser eller afbrydelser i overførsel af data e.l., fejl i de tekniske anlæg eller servicer, forkert indhold, tab eller sletning af data, vira eller lignende.

6.4
ESPRIT overtager hverken hæftelse eller producentansvar for alle præmier, der ikke stilles til rådighed af ESPRIT, men af tredjepart. Hvis præmier fra tredjepartsvirksomheder ikke fungerer korrekt, er defekte, har andre mangler eller der er spørgsmål omkring brugen af disse, skal vinderen henvende sig direkte til producenten af disse præmier.

7. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

7.1
Klager med relation til afviklingen af adventskalenderen skal inden 14 dage efter at man er blevet bekendt med grunden rettes skriftligt til ESPRIT. Klager, der indgår telefonisk eller for sent, behandles ikke.

7.2
Med hensyn til gennemførelse af udlodningen og dens resultater kan sagen ikke indbringes for domstolene.

7.3
Det er udelukkende retten i Tyskland, der er gældende, uafhængigt af det sted, hvorfra en deltager deltager i konkurrencen. Undtaget heraf er vægtig forbrugerbeskyttelsesret på deltagerens bopæl.

7.4
Hvis enkelte bestemmelser er eller bliver ugyldige eller ikke kan realiseres, påvirkes aftalens gyldighed i øvrigt ikke heraf.